Стихове и песни огласиха училището в Ценово за 1 ноември

 

            Тържества, посветени на Деня на будителите, се проведоха във всички училища в община Ценово. Празничните прояви бяха подкрепени от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

            Кът на будителите посрещна учениците на ОУ „Христо Ботев“ в Ценово. Момичетата и момчетата препълниха аулата, за да отбележат един от най-българските празници. По интерактивен начин децата успяха да се запознаят с българските будители, да прочетат най-важните моменти от биографията им, запознаха се с техни мисли, останали в златната  съкровищница на историята и разгледаха факсимилета на техни книги. Директорката на училището Камелия Леонова подчерта ролята на будителите през годините, като не скри, че учителите в наши дни също носят огънчето на просвещението и продължават делото на българските книжовници и утвърждават националното самосъзнание. Учениците от началния етап рецитираха стихове и изпълниха популярни песни. Разпределени в два отбора, децата показаха знанията си за народните будители в играта „Линия на времето“. Те разпалено говориха за Рибния буквар, за История славянобългарска, за първото светско училище, за първия вестник, за първата печатна книга и списание. Без да се затруднят, само за секунди подредиха и пъзел с произведения на различни автори.

           

 

Марий Пейчев

Връзки с обществеността 

Община Ценово

Print Friendly, PDF & Email