ПРИРОДАТА Е НАШ ДОМ

ОУ „П. Р. Славейков“ – с. Обретеник спечели през месец май 2019 година проект „Сред чиста и цветна среда аз уча, играя, работя, творя“, който е по Национална кампания „За чиста околна среда – 2019“ на тема: „Обичам природата – и аз участвам“, финансиран от ПУДООС. Много дейности съпътстваха работата по проекта през тези месеци: трудови инициативи за изработване на компост, спортни състезания, конкурс за рисунка, работилничка с естествени материали, уроци на открито. Дворът се оживи с нови пейки, кашпи, кошчета, беседка и тенис маса на открито. На 28 октомври проектът бе закрит, като бе представена диплянката на проекта, бяха наградени най-добрите художници, а след това бяха поставени четири къщички за птици на дървета в училищния двор.           Проектът има своята устойчивост. През август т.г. спечелихме и международен проект по програма Еразъм+ към ЦРЧР – гр.София на тема: „Климатът е основна цел“. Ученици и учители ще работят по много екологични дейности, опазващи климата, в продължение на две години с партньорите си от Полша, Белгия, Франция, Италия и Гърция.

Мариана Ангелова, координатор на проектите

Print Friendly, PDF & Email