Представители на Окръжен съд – Русе се срещнаха с ученици в ПГ по икономика и управление – Русе

            На 18 октомври 2019 г., ден, в който се отбелязва Международният ден на борба с трафика на хора, съдия Росица Радославова от Окръжен съд – Русе и прокурор Радослав Градев от Окръжна прокуратура – Русе се срещнаха с наши възпитаници в рамките на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

            Съдия Радославова разясни с какво се характеризира този вид престъпна дейност, която по естеството си представлява престъпление против личността и се оприличава на „форма на съвременно робство“.

            Прокурор Градев запозна учениците с особеностите на разследването и доказването на този вид престъпление и даде примери от дългогодишната си практика. Той посочи и мерките за защита, предвидени в българското законодателство по отношение на жертвите на трафик на хора, които най-често са деца, жени, социално слаби и лица в неравностойно положение.

            Единадесетокласниците получиха удостоверение за участието си в Образователната програма, Конституция на Република България и брошура,

 предоставени от Висшия съдебен съвет.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email