Две училища – от Димитровград и от Варна – ще гостуват на Английска езикова гимназия „Гео Милев” – Русе

            Училищният екип на АЕГ „Гео Милев” ще посрещне ученици и педагогически специалисти от Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров” – Димитровград и от Седмо средно училище “Найден Геров” – Варна в периода 07 – 15.11.2019 година.

            Дейностите се осъществяват в рамките на Национална програма “Иновации в действие”, Модул 1 и 2 „Мобилности за популяризиране и мултиплициране на добри иновации”, като основната цел е създаване на възможност за обмен на опит и идеи в областта на образователните иновации, както и по-тясно сътрудничество между училищата в страната.

Участието на русенската Английска гимназия в „Иновации в действие” стартира през октомври, когато екип от двама учители и шестима ученици посети VII СУ „Найден Геров” във Варна, като дейностите в програмата включваха участие в уъркшоп за добавена реалност и за повишаване на предприемачески и дигитални компетентности, посещение на бинарен урок по български език и литература и информационни технологии с демонстрация на работа в облачна среда, срещи с екипи от учители по различни предмети, с администратори и др.

            Темата на предстоящите срещи на гостите от Димитровград и Варна с учителите и учениците от АЕГ „Гео Милев” е „Облачни технологии и проектно базирано обучение – инструменти за повишаване на мотивацията за учене”. Домакините ще представят опита си в областта на иновативните практики, различни форми на извънкласна и проектна дейност, ще демонстрират интерактивни методи за работа в клас, прилагане на информационно-комуникационни технологии и ще проведат различни творчески работилници за генериране на идеи от учениците, както и срещи за обмяна на опит и добри практики между учители, директори и заместник-директори. Съгласно договорите за сътрудничество резултатите от работата по време на мобилностите ще бъдат отразени в няколко финални продукта – статии, презентации, постери и фото-книги.

            Английска езикова гимназия „Гео Милев” е първото средно училище от област Русе, което през 2017 година бе включено в мрежата на иновативните училища с проекта си, насочен към промяна на средата и методиката на обучение с цел превръщане на ученето в смислено преживяване и  изграждане на жизнени умения, необходими за личностна и професионална реализация.

 

Текст: АЕГ „Гео Милев“

Print Friendly, PDF & Email