Конкурсна процедура 33.18-2019 ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МЕЧТАЕМ, УЧИМ И ИГРАЕМ” Договор №БС33.18-2-016/29.10.2019г.

Със стартова пресконференция в ОУ ”Никола Обретенов”- Русе започнаха дейности по проект „ЗАЕДНО МЕЧТАЕМ, УЧИМ И ИГРАЕМ”, финасиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Основната цел на проекта е обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда.

Print Friendly, PDF & Email