Супер фермер

 

Учениците от Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик участват в кампанията „Супер фермер“. Кампанията е организирана от Министерството на земеделието, храните и горите в партньорство с Министерството на образованието и науката. Целта е да бъде осъществена връзка между учениците и бизнеса в областта на селското стопанство. Те се срещат с успели фермери в Русенска област. Учениците посещават стопанства на земеделски производители, бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Менторството от първо лице е добър пример и ценен опит за развитието на бъдещи земеделски производители, като целта е да останат да живеят и работят в България.

На 26.11.2019 год. 20 ученици от ПГСС „Ангел Кънчев“ посетиха птицеферма „Язошеви“ в село Смирненски. Учениците бяха придружени от зооинженер Пенка Канова – старши учител по теоретично обучение. Наблюдаваха технологията на отглеждане на пилета бройлери, изискванията за жизнени параметри при отглеждането им и оборудването на сградите за отглеждането им. Във  фермата се отглеждат 54 000 пилета.  Птицефермата е нова, модерно оборудвана.

Събитието беше заснето от национални медии.

 

Текст : ПГСС „А. Кънчев“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email