В ДРЕХИТЕ НА ИСТОРИЯТА

Ученици от VА, VБ  и VВ  клас и преподавателят Георги Георгиев от  ОУ “Иван Вазов” – гр. Русе се превъплътиха в ролята на римски легионери, императори и красиви римлянки в Регионалния исторически музей в Русе. Това се случва в рамките на проект „В дрехите на историята – обучение в култура“, който се реализира от русенския музей с подкрепата на Министерството на културата. В заниманията учениците ще научат какво е било облеклото на болярите и техните семейства, ще се потопят в епохата на Модерността с помощта на елегантни костюми и дамски рокли от края на 19. и началото на 20. век. Дейностите предвиждат провеждането на четири тематични работилници, които визуализират дейности от всекидневния начин на живот на хората от времето на праисторията, някогашното римско присъствие, Средновековието и Модерността. Целта е чрез интерактивни занимания в музейна среда да се достигне до получаване на трайни знания по разглежданите теми и до формиране на базисни умения за извличане на информация при работа с експонати.

На 28.11.2019 г. учениците присъстваха в работилницата по Праистория, в която се запознаха с начина на живот на праисторическите хора. Модулът е динамичен и изцяло интерактивен, а разказът протича в последователността на решаването на „пещерна“ кръстословица, която присъстващите трябва да попълнят с помощта на лектор. В експозиционните пространства на зала „Праистория“ учениците разбраха как се изхранват хората, живели 6500 г. пр. Хр., как са били изградени селищата им, какви са светилищата им, култовите предмети и всекидневни практики. Мелиха жито с хромели, правиха пещерни рисунки с въглен, изработиха праисторически амулет от миди, които през разглеждания период са били едно от основните (до монетно) средства за размяна.

 

Текст: ОУ “Ив. Вазов“

Print Friendly, PDF & Email