Ученици от ПГ по транспорт участваха в семинар на тема „Използване на водородната енергия“

                На 17 декември 2019 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе семинар на тема „Използване на водородната енергия“, който е заключителен етап на проекта „Hydro Lab“. Проектът се реализира по програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на Фондация „Еконт“.

            Семинарът беше открит от чл.-кор. проф. Христо Белоев, ректор на Русенския университет, който поздрави участниците. Проф. Велизара Пенчева, председател на Общото събрание, постави началото, изнасяйки доклад на тема „Ниско въглеродна мобилност и интелигентни системи в транспорта“. Доц. д-р инж. Пламен Мънев говори за климатичните промени, породени от замърсяването на атмосферния въздух.

            Ученици от средни училища представиха разработените от тях презентации по теми, свързани с използването на водородната енергия в индустрията, транспорта и бита. За активно участие при реализирането на проекта бяха наградени Лъчезар Георгиев, Джем Мустафа и Никола Кирилов от СУПНЕ “Фридрих Шилер”, като и Иван Банчев, Едуард Сетракян, Кристиян Билчев и Георги Биринджиев от ПГ по транспорт в град Русе. В семинара участваха и студенти, докторанти и преподаватели от катедра „Транспорт“.

 

 Текст и снимки: ПГ по транспорт

Print Friendly, PDF & Email