В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ ПО БДП

СТАТИСТИКА И СПРАВКИ ЗА ПТП, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ ПО ПЪТЯ, ВКЛ. С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ – статистически данни по месеци, години и общини


Нормативни документи във връзка с възпитанието и обучението по БДП


Държавна агенция „Безопасност на движението по пътя“


Материали за часовете по БДП

Print Friendly, PDF & Email