В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ ПО БДП

Статистика за ПТП с деца и ученици, Материали по БДП, Нормативни документи, Полезни връзки


Информация за ПТП през второто полугодие на 2020 година с деца и ученици в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Русе.

Видеоуроци за придобиване на допълнителни знания за безопасното движение по пътищата. Материалите са разработени от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/, съвместно с образователната платформа „Уча. се“.


СТАТИСТИКА И СПРАВКИ ЗА ПТП, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ ПО ПЪТЯ, ВКЛ. С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ – статистически данни по месеци, години и общини


Нормативни документи във връзка с възпитанието и обучението по БДП


Държавна агенция „Безопасност на движението по пътя“


Материали за часовете по БДП

Print Friendly, PDF & Email