Излезе от печат книгата „Какво би станало ако… Драма – педагогика и театрална педагогика“ на Ася Кулева от МГ „Баба Тонка”

Излезе от печат уникална разработка на Ася Кулева – дългогодишната ръководителка на ТТ „Магим“ към МГ „Баба Тонка“ -„Какво би станало ако… Драма – педагогика и театрална педагогика“, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020 г.

Това е първата по рода си разработка в България върху драма-педагогиката като универсален интерактивен метод на преподаване и усвояване на знания, който използва театъра, литературата, изкуството и психологията за методически и социално-педагогически цели. Ася Кулева съпоставя драма-педагогиката с театралната педагогика и подчертава значението на ученическия театър за развитието на меките умения (soft skills) на учениците. Авторката описва богатия си опит в тази област и дава редица практически съвети, тъй като повече от 20 години ръководи театралната трупа към гимназията.

Театралните постановки, репетициите, уъркшоп с елементи на форумния и на плейбек театъра, социалните тренинги за овладяване на важни умения и компетентности от страна на учениците й позволяват да уплътни теоретичните постановки върху драма-педагогиката и театралната педагогика с множество практически съвети, примери и снимков материал от нейния личен архив. С живия език, раздвиженото изложение и включените приказки и притчи авторката успява да избегне капаните на сухия академичен език, а достъпно описаните техники, подкрепени с примери и снимков материал от нейния личен архив, превръщат книгата в ценен помощник на всички ангажирани в образователния процес в България.

Текст: Теодора Енева

Фонд “Математика на бъдещето”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email