Ученици от ПГРКК изработиха светофарна уредба

Учениците от XIIБ клас на ПГРКК, специалност “Корабни машини и механизми“,  изработиха действаща светофарна уредба с допълнителна секция. Това се случи в часовете по учебна практика „Заваряване“ под ръководството на г-н Красимир Пейчев – учител по заваряване.                                 

    Уредбата беше монтирана в кабинета по безопасност на движението в гимназията  и с нея ще се демонстрират основни правила за безопасност на движението.

Print Friendly, PDF & Email