VIІ Национален литературен конкурс „Стамен Панчев”

Община Ботевград
Дружество „Орханиец” и
Дружество на литературните творци „Стамен Панчев” – Ботевград
със съдействието на Народно читалище „Христо Ботев”

ОРГАНИЗИРАТ

VIІ Национален литературен конкурс „Стамен Панчев”

Конкурсът се провежда под патронажа на Райна Панчева – внучка на поета Стамен Панчев, и Стамен Банковски – Панчев – негов правнук.

Цели

Конкурсът е предназначен за ученици от V до XII клас от цялата страна. Той цели да мотивира развитието на творческото въображение и талант у подрастващите в областта на словесното изкуство; да съхранява и утвърждава най-важните човешки ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност; да популяризира постиженията в областта на литературата на най-младите нейни почитатели в България и да активира създаването на творчески контакти между тях.

Тема на конкурса

БЪЛГАРИЯ В ГОДИНАТА НА ПАТРИАРХА НА РОДНАТА НИ ЛИТЕРАТУРА

Важно уточнение: Темата не е задължителна. Тя е препоръчителна само за участниците с разказ или есе от втора възрастова група (ученици от IX до XII клас).

Регламент
Конкурсът се провежда в жанрови вида: за стихотворение и разказ /или есе/.
Възрастови ограничения: право на участие имат средношколци от цялата страна в две възрастови групи:
от V до VIII клас
от IX до XII клас
Всеки кандидат може да участва с до три творби – по една за двата жанра, и една творба, посветена на Стамен Панчев.
Разказът или есето не трябва да надвишава 3 печатни страници.
Творбите не трябва да са участвали в други издания на Национален литературен конкурс „Стамен Панчев”.
Творбите трябва да са написани съобразно нормите на книжовния български език.

Награди
За всяка възрастова група – и в двата жанрови вида /стихотворение и разказ или есе/, ще бъдат определени по три награди, общо 12. Освен парични награди, победителите ще получат и специални плакети за участието си.
Извън горепосочените, ще бъде връчена и една Специална награда. Тя е предвидена за творба, посветена на личността или делото на Стамен Панчев – бащата, учителя, общественика, „поета с цигулката” и изобщо – Човека!
Поощрителна награда на най-добре представил се местен автор ще бъде присъдена и от Дружество на литературните творци.

Срокове
Конкурсните творби ще се приемат до 1 март 2020 година включително на адрес: [email protected].
В писмото всеки участник трябва да напише само личните си данни: име, презиме, фамилия, точен адрес, телефон за връзка и името на училището си, както и в коя възрастова група и в кой/кои жанрови вида ще участва.
Самите творби трябва да бъдат написани в отделен файл (документ на Word, шрифт Times new roman, размер 12 или 14), който да се прикрепи към писмото.
Това се налага, защото конкурсът е анонимен. Творбите ще бъдат засекретени и ще бъдат подадени на журито без личните данни на участниците.

Церемонията по награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 28 март (събота) 2020 година. Мястото и часът ще бъдат уточнени допълнително.

За въпроси и информация, свързани с конкурса: [email protected]; тел.: 088 885 9485; 089 843 2129.

Print Friendly, PDF & Email