Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе в ОУ „Олимпи Панов“ – Русе на 23.02.2020 г. от 14,30 часа

Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе в ОУ „Олимпи Панов“ – Русе на 23.02.2020 г. от 14,30 часа вместо на 22.02.2020 г. от 9,00 часа, съгласно Заповед №РД09-67/16.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Print Friendly, PDF & Email