Преустановяване на учебния процес в област Русе от 03.02 до 07.02

На основание писмо на РЗИ – Русе и  Заповед № РД 09-247/31.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, за всички училища на територията на област Русе в периода от 03.02.2020 г. до 07.02.2020 г. вкл. учебният процес се преустановява.

Print Friendly, PDF & Email