Достъп до информация

Работно време: от 9,00ч. до 17,30ч.
от понеделни до петък
Лице за контакт: Йонка Ангелова – Началник отдел АПФСИО
Телефон за контакт: 082/83-45-29
E-mail за контакт:[email protected]; [email protected]
Oписание на достъп до обществена информация
Вътрешни правила на РУО – Русе за предоставяне на достъп до обществена информация
Протокол за устна форма на заявяване за предоставяне на информация
Заявление за достъп до обществена информация
Тафири за предоствяне на информация по ЗДОИ
Ред за достъп до публичните регистри на РУО – Русе
Предоставяне на достъп до служебна обществена информация
Справка – отчет за постъпилите през 2019 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация
Справка – отчет за постъпилите през 2018 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация
Касов отчет към 31.12.2019 г.
Касов отчет към 31.03.2020 г.
Касов отчет към 30.06.2020 г. (публикувано на 03.08.2020 г.)
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РУО – Русе за 2020 г. и форматите, в които е достъпна.
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в РУО – Русе. (публикувано на 10.09.2020 г.)


Информация, предоставена повече от три пъти по Заявления за достъп
Print Friendly, PDF & Email