Достъп до информация

Длъжностно лице по достъп до обществена информация: Явор Стамболиев

Работно време: от 9,00ч. до 17,30ч.

от понеделни до петък

Телефон за контакт: 082/83-45-29

E-mail за контакт:stamboliev@rio-ruse.org

Вътрешни правила на РУО – Русе за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол за устна форма на заявяване за предоставяне на информация

Примерен образец на заявление по ЗДОИ

Тафири за предоствяне на информация по ЗДОИ

Ред за достъп до публичните регистри на РУО – Русе

Предоставяне на достъп до служебна обществена информация

Справка – отчет за постъпилите през 2016 г. в РУО – Русе заявления за достъп до обществена информация

РУО – Русе Списък категории информация

Print Friendly, PDF & Email