Прием в Спортно училище “Майор Атанас Узунов”

Заповед на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година за спортните училища.

График за провеждане на приемни изпити за учебната 2020/2021 година.

Print Friendly, PDF & Email