Прием в Спортно училище “Майор Атанас Узунов”

Справка за резултатите от приемни изпити и за броя на незаетите места по утвърден Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година. (публикувано на 09.07.2020 г.)


Заповед на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година за спортните училища.

График за провеждане на приемни изпити за учебната 2020/2021 година.
(публикувано на 15.06.2020 г.)

Print Friendly, PDF & Email