Прием в Спортно училище “Майор Атанас Узунов”

Справка за резултатите от приемните изпити 21-25.06.2021 г. и за броя на незаетите места по утвърден ДПП за учебната 2021 – 2022 година.
(публикувано на 08.07.2021 г.)


График за провеждане на приемни изпити за учебната 2021/2022 година.
(публикувано на 28.05.2021 г.)

Print Friendly, PDF & Email