Архив обяви

Заповед за обявление на свободни работни места за учители в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава, Словакияза за учебнната 2021/2022 година. (публикувано на 30.06.2021 г.)

Заповед за обявление на свободни работни места за учители в БСУ „Д-р Петър Берон“ – Прага, Чешка република учебнната 2021/2022 година (публикувано на 30.06.2021 г.)


Обявление за свободно работно място в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ (публикувано на 28.08.2020 г.)

Обявление за свободно работно място в БСУ „Д-р Петър Берон“ – Прага, Чешка република за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)“ (публикувано на 13.08.2020 г.)


Обявление за свободно работно място в БСУ „Д-р Петър Берон“ – Прага, Чешка република за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)“ (публикувано на 13.07.2020 г.)


Обявление за свободно работно място в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ (публикувано на 13.07.2020 г.)


Конкурс за заемане на длъжността „директор” на на БСУ „Хр. Ботев“ – Братислава, Словакия. (публикувано на 18.06.2020 г.)


Обявление за конкурс за длъжността “старши експерт по анализ на информация” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) Регионално управление на образованието – Русе (публикувано на 15.06.2020 г.)


Конкурс за заемане на длъжността „директор” на общински училища в област Русе (публикувано на 11.06.2020 г.)


Обявление за свободно работно място в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава за длъжността „главен счетоводител“


Обявление за свободно работно място в ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе за длъжността „Социален работник“

Print Friendly, PDF & Email