Архив Състезания и олимпиади


Информация за националните кръгове на ученическите олимпиади, които ще се проведат в област Русе.


Национален кръг на олимпиадата “Знам и мога” за ученици от IV клас през учебната 2019 – 2020 година


Протокол №2 Протокол №3 на предложените за допускане до национален кръг ученици, участвали в областния кръг на олипиадата по гражданско образование.


Резултати от Втори Национален ученически конкурс за буктрейлъри


Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации


Резултати от областния кръг на олимпиадата “Знам и мога”

Резултати на ученици от 4 клас, допуснати до Националния кръг на олимпиадата
Резултати на ученици от 4 клас, които не са допуснати до Националния кръг на олимпиадата


Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език – 2019/2020 учебна година


Резултати от областния кръг на олимпиадата по физика, който се проведе на 23.02.2020 г. в ОУ „Олимпи Панов“ – Русе


Протокол за разсекретените резултати на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по английски език, област Русе, 2020 г.


Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия, 16.02.2020 г., МГ „Баба Тонка“


Резултати на учениците, явили се на областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование на 23.02.2020 г. в СУ „Йордан Йовков“


Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации.


Резултати от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда.


Резултати от областния кръг на олимпиадата по философия.


Резултати от Областния кръг на олимпиадата по География и икономика за учебната 2019/2020 година.

Резултати на учениците от Областния кръг на олимпиадата по География и икономика за VII, VIII, IX и X-XII клас.


Резултати от областния кръг на олимпиадата по БЕЛ за V клас и VI клас – 2019/2020 учебна година
Резултати от областния кръг на олимпиадата по БЕЛ за VІІ клас, за VІІІ – Х клас, за ХІ клас и за ХІІ клас.


Протокол за разсекретените резултати на учениците от Националната олимпиада по руски език – областен кръг след арбитриране от националната комисия.


Резултати от областнен кръг на олимпиада по математика за IV, V и VI клас


Резултати от областнен кръг на олимпиада по руски език за 2019/2020 уч. година на ученици от V до VII клас


Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05.02.2020 г. от 09:00 часа в МГ „Баба Тонка“ – Русе, съгласно Заповед № РД 09-227/29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.


Регламент за състезанието на Книговище по повод Национална седмица на четенето.


Протокол за резултатите на учениците от област Русе на областен кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език за учебната 2019-2020 година


Протокол за резултатите на учениците, участвали в областен кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2019-2020 година.


Print Friendly, PDF & Email