За контакти

Регионално управление на образованието – гр. Русе

ул.”Църковна независимост” № 18

БУЛСТАТ: 827164163

Работно време: от понеделник до петък
09.00 – 13.00 ч. и 13.30-17.30 ч.

Работно време на звеното за административно облсужване
09.00 – 17.30 ч. без прекъсване

В РУО-Русе предложения, сигнали и жалби се подават в свободен текст в деловодството всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч. без обедна почивка, по поща или в електронна форма на електронния адрес.

тел. 082/83-45-32, факс 082/82-33-42

e-mail:

РУО-Русе притежава профил в
Системата за сигурно електронно връчване.

Министерството на образованието и науката е орган осъществяващ контрол върху дейността на Регионално управление на образованието – Русе


Вижте по-голяма карта

Print Friendly, PDF & Email