Национално външно оценяване

 • График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2019-2020 година:
  ИзпитДата
  Български език и литература27.05.2020 г. - 10.00 ч.
  Математика28.05.2020 г. - 10.00 ч.

  Изпитни материали за национално външно оценяване в 4. клас по години

 • График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2019-2020 година:
  ИзпитДата
  Български език и литература09.06.2020 г. - 09.00 ч.
  Математика11.06.2020 г. - 09.00 ч.
  Чужд език по желание на ученика17.06.2020 г. - 09.00 ч.

  Изпитни материали за национално външно оценяване в 7. клас по години

 • График на дейностите за провеждането и оценяването през учебната 2019-2020 година:

  ИзпитДата
  Български език и литература09.06.2020 г. - 08.00 ч.
  Математика11.06.2020 г. - 08.00 ч.
  Чужд език по желание на ученика17.06.2020 г. - 08.00 ч.

  оценяване на дигиталните компетентности – в периода от 15.06. до 19.06.2020 г.
  Виж повече информация

Print Friendly, PDF & Email