Олимпиади

Уважаеми ученици и родители,
До седем работни дни от състезателния ден областните комисии извършват проверка и оценка на писмените работи от олимпиадите по отделните учебни предмети. Комисиите изготвят следните протоколи:

– Протокол №1 за резултатите на учениците по класове/състезателни групи, за които не се провежда национален кръг;
– Протокол №2 за резултатите на учениците, които комисиите не предлагат за допускане до национален кръг на съответната олимпиада.
Резултатите ще бъдат предоставени на училищата, от които са участниците.
– Протокол №3 за резултатите на предложените за допускане до национален кръг ученици. Националните комисии по съответния учебен предмет (съгласно регламентите) преразглеждат работите на учениците, предложени за участие в националните кръгове, и изготвят окончателен протокол на класираните.

Заповед на министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2016/2017 г.

Графици за провеждането на ученическите олимпиади през учебната 2016/2017 г.

Заповед за провеждането на ученическите олимпиади през учебната 2016/2017 г.

Заповед за промяна на графика на олимпиадите

Заповед за промяна на началния час на олимпиадата по английски език

Регламенти на ученическите олимпиади за учебната 2016/2017 година

Български език и литература (прогимназиален етап)
Български език и литература (прогимназиален етап)
Астрономия
Химия и опазване на околната среда
Физика
Информационни технологии
История
Информатика
Техническо чертане
Националната олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас
География и икономика
Биология и здравно образование
Гражданско образование
Философия
Английски език
Немски език
Френски език
Руски език


Програма за Националната олимпиада по физика – 7.-12. клас
Програма за Националната олимпиада по астрономия – 5.-12. клас


Общински кръг на олимпиадата по астрономия
Възрастова група V-VІ клас
Възрастова група VII-VIIІ клас
Възрастова група IX-X клас
Възрастова група XI-XIІ клас

Print Friendly, PDF & Email