Състезания

Заповед на министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2016/2017 г.

Национален календар за извънучилищни дейности (НКИД) на Министерството на образованието и науката за учебната 2016/2017 година

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за учебната 2016/2017 година

Национален спортен календар на МОН за учебната 2016/2017 година

Правила за изготвянето на Национален календар за извънучилищни дейности (НКИД) на Министерството на образованието и науката за учебната 2016/2017 година

Регламенти на националните състезания за учебната 2016/2017 година

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език

Национално състезание по природни науки и екология

Регламент за провеждане на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2016/2017 г.
Национално състезание по компютърни мрежи
Национален есенен турнир по информационни технологии “Джон Атанасов“
Национално състезание „Виртуално предприятие”
Национални състезания по информатика
Mузикална игра „Ключът на музиката“
Национално състезание „Фолклорна плетеница“7
XV Национален конкурс „Бог е любов”
Националното състезание за основни компетентности на немски език и природни науки
Национално състезание по природни науки и екология
Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици” за учебната 2016-2017 година
Регламент за организиране и провеждане на националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап” през учебната 2016 − 2017 година
Програма за националното състезание по физика – 7. клас


Национални състезания по професии
Национално състезание по счетоводство
Най-добра бизнес идея
Най-добър млад керамик
Най-добър техник в машиностроенето

Print Friendly, PDF & Email