Ваканции и неучебни дни

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I – XI клас
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за XII клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската писменост и култура и на славянската писменост
26.03.2017 г. – неучебен за учениците, но присъствен за директорите и учителите, в връзка с провеждането на парламентарните избори

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

09.02.2017 г. – за I – XI клас
07.02.2017 г. – за XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V – VIII клас (16 учебни седмици)
30.06.2017 г. – V – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX – XI клас (18 учебни седмици)
14.07.2017 г. – XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)


Неучебни дни, определени от директора (съгласно чл. 105, ал. 4 от ЗПУО)

– СУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ” – Русе – 11.06.2016 г.;
– СУ “Васил Левски” – Русе : 23.12.2016 г., 19.02.2016 г. и 18.05.2016 г. (начален етап) / 09.06.2016 г. (прогимназиален и гимназиален етап);
– ОУ “Отец Паисий” – Русе – 21.11.2016 г.;
– ОУ “Св. Климент Охридски” – с. Долна Студена – 08.12.2016 г.


Информация за заниманията по интереси в област Русе през лятната ваканция – 2017 г.

Изтегли списък
*Всички занимания са безплатни

Print Friendly, PDF & Email