Държавни зрелостни изпити

 • График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2020-2021 година:

  сесия май-юни

  ДейностСрок
  Подаване на заявления за допускане до държавни
  зрелостни изпити, регистриране заявленията и издаване на служебни бележки
  от 01.03. до 19.03.2021 г.
  Допускане до държавни зрелостни изпитидо 18.05.2021 г.
  Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и залидо 18.05.2021 г.
  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпитидо 18.05.2021 г.
  Провеждане на изпита по Бългаски език и литература19.05.2021 г. 08,00 ч.
  Провеждане на втория държавен зрелостен изпит21.05.2021 г. 08,00 ч.
  Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26.05 - 31.05.2021 г.
  Оценяване на изпитните работи от 22.05. до 06.06.2021 г.
  Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпитидо 07.06.2021 г.

  сесия август-септември

  ДейностСрок
  Подаване на заявления за допускане до държавни
  зрелостни изпити, регистриране заявленията и издаване на служебни бележки
  от 01.07. до 16.07.2021 г.
  Допускане до държавни зрелостни изпитидо 19.08.2021 г.
  Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и залидо 23.08.2021 г.
  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити23.08.2021 г.
  Провеждане на изпита по Бългаски език и литература26.08.2021 г. 08,00 ч.
  Провеждане на втори ДЗИ27.08.2021 г. 08,00 ч.
  Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода от 30.08 - 02.09.2021 г.
  Оценяване на изпитните работиот 29.08. до 07.09.2021 г.
  Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпитидо 08.09.2021 г.

  Решение на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити


 • Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години
 • Статистика по предмети и години за област Русе:
  за уч. 2019/2020 г.
  Статистика за ДЗИ по БЕЛ и II ДЗИ по предмети за сесия май-юни за уч. 2019/2020г.    
  ПредметБрой явили сеБрой
  неиздържали
  Пълно 6Среден успех
  I. ДЗИ
  Български език и литература13328364.24
  II. ДЗИ
  Английски език4042155.26
  Биология и здравно образование323934.09
  География и икономика1282303.61
  Философски цикъл75114.32
  Математика73055.06
  История и цивилизация26114.47
  Немски език16005.53
  Химия и опазване на околната среда4005.23
  Руски език6005.26
  Физика и астрономия3005.54
  Испански език3005.03
  Френски език2003.99
  Общо II ДЗИ:10633625
  за уч. 2018/2019 г.
  Статистика за ДЗИ по БЕЛ и II ДЗИ по предмети за сесия май-юни за уч. 2018/2019г.    
  ПредметБрой явили сеБрой
  неиздържали
  Пълно 6Среден успех
  I. ДЗИ
  Български език и литература14538634.13
  II. ДЗИ
  Английски език5311434.67
  Биология и здравно образование2932053.96
  География и икономика1303703.35
  Математика85354.86
  Философски цикъл68104.39
  Немски език22005.17
  История и цивилизация19103.93
  Химия и опазване на околната среда4104.84
  Френски език3005.26
  Руски език2004.32
  Физика и астрономия2005.82
  Испански език1005.07
  Общо II ДЗИ:11607713
  за уч. 2017/2018 г.
  ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
  Български език и литература15327504.30
  География и икономика1471203.82
  Английски език5161684.58
  Биология и здравно образование3521325.17
  Математика891135.17
  История и цивилизация34134.54
  Философски цикъл72114.30
  Руски език3015.33
  Немски език8014.97
  Френски език7005.10
  Испански език5004.23
  Физика и астрономия5015.82
  Химия и опазване на околната среда11015.74
  за уч. 2016/2017 г.
  ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
  Български език и литература15029314.17
  География и икономика2274703.57
  Английски език4180375.38
  Биология и здравно образование3582064.11
  Математика921124.97
  История и цивилизация41014.45
  Философски цикъл85113.95
  Руски език9114.98
  Немски език9015.20
  Френски език3005.40
  Испански език0000
  Физика и астрономия4004.98
  Химия и опазване на околната среда6005.28
  за уч. 2015/2016 г.
  ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
  Български език и литература14718034.19
  География и икономика3068503.44
  Английски език42810165.01
  Биология и здравно образование46520114.15
  Математика950215.13
  История и цивилизация35314.53
  Философски цикъл125404.12
  Руски език9104.68
  Немски език12104.87
  Френски език3005.16
  Испански език6003.94
  Физика и астрономия6004.56
  Химия и опазване на околната среда5005.37
  за уч. 2014/2015 г.
  ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
  Български език и литература16718734.21
  География и икономика44111903.42
  Английски език4269124.94
  Биология и здравно образование52717234.10
  Математика1022124.37
  История и цивилизация51303.87
  Философски цикъл87304.50
  Руски език8005.00
  Немски език23005.14
  Френски език8005.05
  Испански език6104.61
  Физика и астрономия6005.16
  Химия и опазване на околната среда5004.95


 • Дванадесетокласниците, които са заявили желание да се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да получат служебната си бележка, че са допуснати до изпитите. В бележката се отбелязват датата, часът и мястото, където всеки зрелостник трябва да се яви на задължителния ДЗИ по български език и литература и на втория задължителен изпит по предмет по избор. Ако завършващите 12. клас са изявили желание да се явят и на трети изпит по желание, също ще получат указания къде и кога ще се проведат изпитите по посочените от тях предмети. Зрелостните изпити започват в 8.00 часа и са с продължителност четири астрономически часа. За учениците със специални образователни потребности продължителността е до 6 астрономически часа.В деня на всеки изпит зрелостникът трябва:
  – да се яви в сградата, в която ще полага ДЗИ, с документ за самоличност
  (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и със служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;
  – да заеме определеното му работно място 15 минути преди началото на изпита;
  – да предаде на квесторите изключените си мобилни телефони;
  – да носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят;
  – да не напуска изпитната зала по-рано от един час след началото на държавния зрелостен изпит.
  Всеки зрелостник получава изпитен комплект, който съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори. Баркодовете, намиращи се на идентификационната бланка, на листа за отговори и на всяка страница от свитъка за свободните отговори, са уникални и поредни, чрез тях се гарантира еднозначното съответствие между всички компоненти на изпитния комплект, поради което не трябва да се разделят. Всеки зрелостник получава и копие на изпитния вариант за съответния изпит, като има право да работи върху теста, но е задължително да отбелязва верните отговори САМО върху листа за отговори и върху свитъка за свободните отговори. В различните изпитни варианти има три вида въпроси/задачи.

  Писменият изпит съдържа:
  – Въпроси от затворен тип с дадени възможни отговори, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи трябва да се отбелязват с черен химикал в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Верният отговор се отбелязва със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор.
  Например – ако след това ученикът прецени, че първоначалният отговор не е верен и иска да го поправи, трябва да запълни кръгчето с грешния отговор и да отбележи с Х буквата на друг отговор, който приема за верен. Например – за всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.
  – Задачи със свободен отговор – отговорите на тези задачи се отбелязват в свитъка за свободните отговори. Трябва да се четат внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие се написва верния отговор;
  – Задача за създаване на текст.
  Държавният зрелостен изпит по български език и литература:
  – включва 41 задачи;
  – 40 тестови задачи с максимален брой точки 70;
  – 30 задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. Всяка една от тези задачи носи по една точка;
  – 10 задачи със свободен отговор. Задачите носят различен брой точки: 31. задача носи 4 точки, 32. задача носи 1 точка, 33. задача носи 2 точки, 34. задача носи 4 точки, 35. задача носи 4 точки, 36. задача носи 10 точки, 37. задача носи 5 точки, 38. задача носи 2 точки, 39. задача носи 2 точки, 40. задача носи 6 точки;
  – задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30;
  – общият максимален брой точки е 100.


  Държавните зрелостни изпити сесия ще се проведат на модули. Зрелостниците ще получават изпитния вариант на части и ще разполагат с определено време за работа върху всяка от частите. След изтичане на определеното време те ще затварят в плик съответната част (лист с отговори и/или свитък за свободните отговори) и няма да имат възможност да се връщат и да работят повече върху нея. Зрелостниците ще имат право да излизат от изпитната зала след приключване на работата върху съответната част.
  В случай, че зрелостник напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
  Модулите са както следва:

  ПредметМодул 1Модул 2Модул 3
  БЕЛ6060120
  Английски език6060120
  Немски език6060120
  Руски език6060120
  Френски език6060120
  Испански език6060120
  Италиански език6060120
  История и цивилизация6060120
  Философски цикъл6060120
  География и икономика6060120
  Математика90150няма
  Химия и опазване на околната среда90150няма
  Биология и здравно образование90150няма
  Физика и астрономия90150няма

  Времетраене в минути

Print Friendly, PDF & Email