Документи

Изтегли заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на годишния план за дейността на РУО-Русе за уч. 2017-18 г.
Изтегли годишен план за дейността на РУО-Русе за уч. 2017-18 г.
Изтегли план за квалификационната дейност на РУО-Русе за уч. 2017-18 г.


Изтегли писмо до директорите за задължителната документация за края на учебната 2017/2018 г.
Изтегли заявка за документи от задължителната документация за края на учебната 2017/2018 г.


Изтегли проект на споразумение между обединено училище и професионална гимназия


Изтегли информация за заплащане на възнаграждения за придобита ПКС


Прием на ученици след завършен 7. клас
Заповед за утвърждаване на приема
Приложение 2 към заповед утвърждаване на прием 2018-2019 Русе


Задължителна училищна документация
Писмо до директорите на учебните звена
Бланка на заявка

Print Friendly, PDF & Email