Документи

Изтегли заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на годишния план за дейността на РУО-Русе за уч. 2017-18 г.
Изтегли годишен план за дейността на РУО-Русе за уч. 2017-18 г.
Изтегли план за квалификационната дейност на РУО-Русе за уч. 2017-18 г.


Изтегли писмо до директорите за задължителната документация за края на учебната 2017/2018 г.
Изтегли заявка за документи от задължителната документация за края на учебната 2017/2018 г.


Изтегли проект на споразумение между обединено училище и професионална гимназия


Изтегли информация за заплащане на възнаграждения за придобита ПКС


Прием на ученици след завършен 7. клас
Заповед за утвърждаване на приема
Приложение 2 към заповед утвърждаване на прием 2018-2019 Русе
Списък на училищата-гнезда, в които се налично класирането на учениците
Списък на класираните на първи етап
Списък на класираните на втори етап
Свободни места след второ класиране
Списък на класираните на трети етап


Задължителна училищна документация
Писмо до директорите на учебните звена
Бланка на заявка


Бюджет на РУО-Русе за 2018 г.
Изтегли бюджет за 2018 г.

Print Friendly, PDF & Email