Документи

Изтегли план за дейностите на Регионално управление на образованието – Русе за учебната 2021/2022 година. (публикувано на 05.10.2021 г.)


Изтегли план за дейностите на Регионално управление на образованието – Русе за учебната 2020/2021 година.
Изтегли регионален план за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2020/2021 година на Регионално управление на образованието – Русе.


Документи от задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година
Изтегли писмо до образователните институции
Изтегли образец на заявка


Изтегли заповед за утвърждаване на годишен план на РУО-Русе за уч. 2019/2020 г.
Изтегли годишен план на РУО-Русе за уч. 2019/2020 г.
Изтегли Регионален план за квалификация на педагогическите специалисти 2019/2020 г.


Бюджет на РУО-Русе за 2021 г.
Изтегли бюджет за 2021 г. (публикувано на 16.03.2021 г.)

Бюджет на РУО-Русе за 2020 г.
Изтегли бюджет за 2020 г.

Бюджет на РУО-Русе за 2019 г.
Изтегли бюджет за 2019 г.

Print Friendly, PDF & Email