Документи

Изтегли заповед за утвърждаване на държавен план-прием за уч. 2017/2018 г.
Изтегли заповед за допълнение на утвърждения държавен план-прием за уч. 2017/2018 г.
Изтегли приложение прием в 5. клас
Изтегли приложение прием в 8. клас
Изтегли допълнение към приложението прием в 8. клас
Изтегли приложение в 9. клас


Изтегли регионален план за квалификация на педагогическите кадри за уч. 2016/17 г.

Print Friendly, PDF & Email