Конкурси

старши експерт по професионално образование и обучение в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”
декларация по 17,ал.2,т.1
Приложение №2 към чл.17,ал.1


Заповед за провеждането на конкурс за заемане на длъжността „директор” на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе
Примерно заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата


Заповед за провеждането на конкурс за заемане на длъжността „директор” на общински център за специална образователна подкрепа
Примерно заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата


Заповед за провеждането на конкурс за директор на държавно и общинско училище
Примерно заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата


началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”
старши експерт по приобщаващо образование в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”
декларация по 17,ал.2,т.1
Приложение №2 към чл.17,ал.1
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”
Списък на за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”


Архив обявления за конкурси

Заповед за провеждането на конкурс за директор на държавно и общинско училище
Примерно заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на документите за конкурс директори
Списък допуснати кандидати
Списък недопуснати кандидати
Информация провеждането на първият етап – писмен изпит-тест

Обява за провеждането на конкурс за началник на РУО-Русе
Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието” на РУО-Русе

Print Friendly, PDF & Email