Конкурси

Заповед за провеждането на конкурс за директор на държавно и общинско училище
Примерно заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на документите за конкурс директори
Списък допуснати кандидати
Списък недопуснати кандидати
Информация провеждането на първият етап – писмен изпит-тест


Архив обявления за конкурси

Обява за провеждането на конкурс за началник на РУО-Русе
Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието” на РУО-Русе

Print Friendly, PDF & Email