Състезания и олимпиади

Резултати от областен кръг на олимпиадата по гражданско образование през учебната 2020/2021 година.


Резултати от олимпиада по български език и литература – областен кръг, 2021 г., област Русе


ПРОТОКОЛ за класираните ученически произведения на І, ІІ и ІІІ място на областния етап на конкурса „Бог е любов“ от област Русе за учебната 2020/2021 година по направления и възрастови групи.


Резултати на учениците от областен кръг на олимпиада по география и икономика през 2021 година за възрастовите групи: 7. клас, 8.-9. клас, 10 клас и 11.-12. клас
7 клас
8 и 9 клас
10 клас
11 и 12 клас


Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации за 7. и 10. клас
Протокол с разсекретените резултати на учениците от VII клас , след арбитриране от Националната комисия
Протокол с разсекретените резултати на учениците от Х клас , след арбитриране от Националната комисия


Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиада по немски език.


Протоколи за резултатите на учениците от VII – XII клас на областния кръг на олимпиадата по физика за учебната 2020/2021 година, проведен на 20.02.2021 година в ОУ „Олимпи Панов“ – Русе


Резултати от областен кръг на олимпиaда “Знам и мога” за ученици от IV клас през учебната 2020-2021 г.


Протоколи за резултатите на учениците от VII – XII клас на областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2020/2021 година, проведен на 21.02.2021 година в СУ „Йордан Йовков“ – Русе


Протоколи за резултатите на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по Английски език за учебната 2020/2021 година.


Протоколи за резултатите на учениците от VII – XII клас на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2020/2021 година, проведен на 13.02.2021 година в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе


Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации за 2020/2021 учебна година
Протокол с резултати на учениците от 5 клас
Протокол с резултати на учениците от 6 клас
Протокол с резултати на учениците от 9 клас
Протокол с резултати на учениците от 12 клас


Протоколи с резултатите на учениците от 5. и 6. клас от областния кръг на олимпиадата по география и икономика
Протокол 5. клас
Протокол 6. клас


Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по философия през 2021 г.


Резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по математика
4. клас
5. клас
6. клас


Протокол за разсекретените резултати на учениците от Националната олимпиада по френски език учебна 2020-2021 – областен кръг след арбитриране от националната комисия


Протокол за разсекретените резултати на учениците от Националната олимпиада по испански език учебна 2020-2021 – областен кръг след арбитриране от националната комисия


Протоколи за резултатите на учениците от VII – XII клас на областния кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2020/2021 година, проведен на 14.02.2021 година в ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе


Протокол за резултатите на учениците от V до VII клас областния кръг на Националната олимпиада по руски език
Проткол за резултатите на учениците от VIII до XII клас от областния кръг на Националната олимпиада по руски език


Протокол за резултатите на учениците от V-VI клас на областния кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2020/2021 година, проведен на 14.02.2021 г. в ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе


Решения на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия

Теми за общинския кръг (задочен) на ученическата олимпиада по астрономия през учебната 2020/2021 година:
V-VI клас


VII-VIII клас

IX-X клас

XI-XII клас

Регламент за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по астрономия през учебната 2020/2021 година.


Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (в низходящ ред) за учебната 2020/2021 г. област Русе (публикувано на 20.10.2020 г.)


Архив състезания и олимпиади

Print Friendly, PDF & Email