Състезания и олимпиади

Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия, 16.02.2020 г., МГ „Баба Тонка“


Резултати на учениците, явили се на областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование на 23.02.2020 г. в СУ „Йордан Йовков“


Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации.


Резултати от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда.


Резултати от областния кръг на олимпиадата по философия.


Резултати от Областния кръг на олимпиадата по география и икономика за учебната 2019/2020 година.
Забележка: за възрастовите групи: VII, VIII, IX и X-XII клас резултатите ще бъдат публикувани след разсекретяване на писмените работи на учениците, което се изваршва след получаване на протокола с окончателните оценки от арбитража на националната комисия и публикуване на списъка на учениците за участие в националния кръг на олимпиадата по география и икономика на сайта на МОН.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 2019/2020 учебна година


Протокол за разсекретените резултати на учениците от Националната олимпиада по руски език – областен кръг след арбитриране от националната комисия.


Резултати от областнен кръг на олимпиада по математика за IV, V и VI клас


Резултати от областнен кръг на олимпиада по руски език за 2019/2020 уч. година на ученици от V до VII клас


Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05.02.2020 г. от 09:00 часа в МГ „Баба Тонка“ – Русе, съгласно Заповед № РД 09-227/29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.


Регламент за състезанието на Книговище по повод Национална седмица на четенето.


Протокол за резултатите на учениците от област Русе на областен кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език за учебната 2019-2020 година


Протокол за резултатите на учениците, участвали в областен кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2019-2020 година.


Print Friendly, PDF & Email