Състезания и олимпиади

График за провеждане на общинския кръг на олимпиадите за учебната 2017-2018 г


Резултати на учениците от област Русе, участвали в областен кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2017-2018 г.
Протокол за резултатите на учениците, участвали в националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2017-2018 година
Резултати на учениците от област Русе, участвали в областния кръг на Националното многоезично състезание за учебната 2017 – 2018 г. , след арбитриране от националната комисия


Програма за Националната олимпиада по астрономия 5.-6. клас
Програма за Националната олимпиада по астрономия 7.-8. клас
Програма за Националната олимпиада по астрономия 9.-10. клас
Програма за Националната олимпиада по астрономия 10.-12. клас
Програма–максимум учебен матеpиал по астрономия, необходим за решаване на задачи за подборен кръг на Националната олимпиада и за Международната олимпиада по астрономия

Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2017 – 2018 учебна година – възрастова група V-VІ клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2017 – 2018 учебна година – възрастова група VII-VІII клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2017 – 2018 учебна година – възрастова група IX-X клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2017 – 2018 учебна година – възрастова група XI-XIІ клас

Протокол за резултатите на учениците, явили се на националния кръг на многоезичното състезание за учебната 2017-2018 година

Списък на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиадата по математика – 03.01.2018 г.

Протокол за учениците, допуснати до Областен кръг на Националната олимпиада по информатика през учебната 2017/2018 година област Русе

Списък на учениците, класирани за олимпиада по руски език – областен кръг 2017-2018

Списъци на допуснатите до областния кръг на олимпиадата по БЕЛ по класове – V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

Списък на ученици, класирани за олимпиада по английски език – областен кръг 2017-2018

Протокол с допуснатите ученици до областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Протокол с допуснатите до oбластен кръг ученици в oлимпиадата по информационни технологии – област Русе

Списък на учениците, класирани за участие в областен кръг на олимпиадата “Знам и мога” за ученици в 4. клас 2017-2018 година

Списък на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

Списък на допуснатите ученици до участие в областния кръг на олимпиадата по философия

Списък на учениците от област Русе, класирани за олимпиада по френски език – областен кръг за учебната 2017-2018 година

Списък на учениците от област Русе, класирани за олимпиада по испански език – областен кръг за учебната 2017-2018 година

Списък на учениците от област Русе, класирани за участие в областен кръг на олимпиада по немски език за учебната 2017-2018 година

Списък на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиадата по физика

Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиада по математика за учебната 2017/2018 година област Русе

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, за които не се провежда национален кръг учебна 2017-2018 година

Списък на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиадата по астрономия

Списък ; на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Списък на допуснатите ученици до участие в областния кръг на олимпиадата по география и икономика на 25.02.1018 г.

Списък на допуснатите ученици до участие в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация / история и цивилизации на 24.02.2018 г.

Резултати от областен кръг на олимпиада по информатика

Списък на допуснатите проекти до участие в областния кръг на олимпиадата по гражданско образование през учебната 2017/2018 година

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

Резултати на учениците от V-VI клас от областния кръг на олимпиадата по астрономия

Резултати на учениците участвали в областния кръг на олимпиадата по руски език
след арбитриране от националната комисия през учебната 2017/2018 година област Русе

Резултати на учениците от VІІ – ХІІ клас от областния кръг на олимпиадата по БЕЛ – учебна 2017-2018 година

Резултати на учениците от областен кръг на олимпиада по география и икономика

Резултати на учениците от областен кръг на олимпиада по история и цивилизации/история и цивилизация

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до национален кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2017-2018 г.

Резултати на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по френски език 2017-2018 г.

Резултати на учениците, участвали в областния кръг на
олимпиадата по английски език след арбитриране от националната комисия учебна година 2017/2018, област Русе

Протокол от националния кръг на Фестивала на авторска драматургия и театър на английски език 2017-2018 г.

Списък на учениците, класирани от националната комисия за национален кръг на олимпиадата по испански език

Списък на учениците, допуснати от националната комисия до национален кръг на олимпиада по немски език

Протокол от областен кръг на олимпиадата по информационни технологии

Резултати от областен кръг на олимпиада по философия

Резултати на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по испански език за учебна 2017/2018 година

Списък на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по физика за учебна 2017/2018 година

Списък на ученици от IV клас, за участие в пролетно математическо състезание по математика на 31 март 2018 г. от 9:00 часа в СУ „Васил Левски“ – Русе

Резултати на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по астрономия за възрастова група 7.- 8. клас, възрастова група 9.- 10. клас и възрастова група 11.- 12. клас.

Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование.

Резултати от математическо състезание “Европейско кенгуру” – 2018 г.

Резултати участвали в областния кръг на олимпиадата по немски език след арбитриране от националната комисия за учебната 2017-2018 година

Протокол с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за ученици от VII до XII клас

Протокол с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика
Резултати на учениците от IV клас от областен кръг на олимпиадата “Знам и мога”


Пролетни математически състезания 2018 г.
Изтегли брошура
Изтегли окончателни резултати 5. – 8. клас
Изтегли окончателни резултати 4. клас


Резултати от областен кръг на олимпиада по история и цивилизация 7. и 12. клас

Резултати от областен кръг на олимпиада по гражданско образование

Резултати от областен кръг на олимпиада по география и икономика
VII-XII клас

Протокол за резултатите на учениците от XII клас, участвали в националния кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2017-2018 година и получили оценка отличен

Протокол от заседание на Националната комисия за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по испански език

Протокол за резултатите от математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, проведено на 28 април 2018 г. в ПМГ „Баба Тонка“ – Русе

Протокол за резултатите от математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас проведено на 09.06.2018 г.

Протокол за класиране на ученическите произведения от областния етап на конкурса „Бог е любов“ от област Русе за учебната 2017-2018 година по направления и възрастови групи

Print Friendly, PDF & Email