Състезания и олимпиади

Заповед на началника на РУО-Русе за порвеждането на ученическите олимпиади през уч. 2018/19 г.


Резултати на учениците, участвали в областния кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2018-2019 година.
Протокол за резултатите на учениците, участвали в националния кръг на Състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2018-2019 година
Резултати на учениците от област Русе, участвали в областния кръг на Националното многоезично състезание за учебната 2018 – 2019 г


Регламент за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по астрономия през учебната 2018/2019 година.
Общински кръг на олимпиадата по астрономия
2018 – 2019 учебна година възрастова група V-VІ клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия
2018 – 2019 учебна година възрастова група VII-VІII клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия
2018 – 2019 учебна година възрастова група IX-X клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия
2018 – 2019 учебна година възрастова група XI-XII клас


Резултати от областния кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език за учебната 2018-2019 година
Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиада по математика


Уважаеми ученици, родители и учители,
Може да видите резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, за които не се провежда национален кръг (учебна 2018-2019 година) – възрастови групи: V и VI клас.
Резултатите на учениците от възрастовите групи VII, VIII – X, XI и XII клас могат да бъдат разсекретени след получаване на протокола с окончателните оценки от арбитража на националната комисия на допуснатите до национален кръг ученици. След разсекретяване резултатите на всички възрастови групи ще бъдат публикувани на сайта на РУО – Русе.

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, за които не се провежда национален кръг

Print Friendly, PDF & Email