Състезания и олимпиади

Заповед на началника на РУО-Русе за порвеждането на ученическите олимпиади през уч. 2018/19 г.


Резултати на учениците, участвали в областния кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2018-2019 година.
Протокол за резултатите на учениците, участвали в националния кръг на Състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2018-2019 година
Резултати на учениците от област Русе, участвали в областния кръг на Националното многоезично състезание за учебната 2018 – 2019 г


Регламент за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по астрономия през учебната 2018/2019 година.
Общински кръг на олимпиадата по астрономия
2018 – 2019 учебна година възрастова група V-VІ клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия
2018 – 2019 учебна година възрастова група VII-VІII клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия
2018 – 2019 учебна година възрастова група IX-X клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия
2018 – 2019 учебна година възрастова група XI-XII клас


Резултати от областния кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език за учебната 2018-2019 година
Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиада по математика


Уважаеми ученици, родители и учители,
Може да видите резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, за които не се провежда национален кръг (учебна 2018-2019 година) – възрастови групи: V и VI клас.
Резултатите на учениците от възрастовите групи VII, VIII – X, XI и XII клас могат да бъдат разсекретени след получаване на протокола с окончателните оценки от арбитража на националната комисия на допуснатите до национален кръг ученици. След разсекретяване резултатите на всички възрастови групи ще бъдат публикувани на сайта на РУО – Русе.

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, за които не се провежда национален кръг


Резултатите за VІІ и за ХІІ клас ще бъдат публикувани след като се изготви протокола за допуснатите ученици за участие в националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации от националната комисия.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации – V клас
Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации – VI клас
Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации – IX клас
Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации – Х клас, учебно съдържание за IX клас
Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации – X клас
Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации – XI клас


Протокол за резултатите от областния кръг на Националната олимпиада по информатика


Резултати от областния кръг на олимпиадата по руски език през учебната 2018/2019 г.
Резултати от областния кръг на олимпиадата по руски език, неучастващи в национален кръг през учебната 2018/2019 г.


Уважаеми ученици, родители и учители,
Може да видите резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по български език и литература за учебната 2018-2019 година за възрастови групи: VII клас, VIII – X клас, XI клас и XII клас.

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по български език и литература – възрастови групи VII клас, VIII – X клас, XI клас и XII клас


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по география и икономика – 5. клас
Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по география и икономика – 6. клас


Резултати на учениците, участвали в областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по френски език – възрастови групи VIII клас и XII клас


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по испански език


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по астрономия


Резултати резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата „ Знам и мога“ за учебната 2018-2019 година за ученици от ІV клас


Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2018-2019 година за възрастови групи: VIII клас, IX клас, X клас, XI клас и XII клас


Резултати на учениците с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по философия


Резултати на учениците от oбластен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование


Списъци с резултатите на учениците, участвали в областен кръг на олимпиадата по физика


Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език на учениците от възрастовите групи VIII – XII клас


Резултати от областния кръг на Националното математическо състезание “Европейско Кенгуру”


Резултати от Националното състезание по финансова математика


Протокол за резултатите на учениците участвали в областен кръг на олимпиадата по информационни технологии


Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиада по математика


Протокол за резултатите от на областен кръг на олимпиада по история и цивилизация


Протокол за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика


Протокол за класираните ученически произведения на І, ІІ и ІІІ място на областния етап на конкурса „Бог е любов“ от област Русе


Протокол от Пролетно математическо състезание


Протокол за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование


Протокол за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по география и икономика – VII клас
Протокол за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по география и икономика – VIII клас
Протокол за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по география и икономика – IX клас
Протокол за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по география и икономика – X – XII клас


Протокол от Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 13.04.2019 г.

Print Friendly, PDF & Email