Състезания и олимпиади

Протокол за резултатите на учениците, участвали в областен кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2019-2020 година.


Print Friendly, PDF & Email