Издаване на УП-2 и УП-3

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (уп-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Заявление за уточняване на разлики между У-2 и инфо в НОИ


Издаване на УП-2 и УП-3

Описание на услугата УП-3

Описание на услугата УП-2

Заявление за издаване на УП-3

Заявление за издаване на УП-2


Протокол за устна форма на заявяване за издаване на документи с трудово-правен характер

Print Friendly, PDF & Email