Антикорупционна кутия

Получените сигнали се завеждат в деловодството на РУО – гр. Русе и се разглеждат от длъжностни лица, определени със заповед на Началника на РУО – гр. Русе. На основание чл. 111 от Административно процесуалния кодекс “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Моля пишете на кирилица!

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият телефон (задължително)

Адрес за кореспонденция (задължително)

Относно (задължително)

Вашето съобщение (задължително)

Print Friendly, PDF & Email