Структура

Име и длъжностЕтажСтая №Контакти
д-р Росица Георгиева
Началник на управление
10283-45-32
Отдел “Административно – правно, финансово – счетоводно и информационно обслужване”
Диляна Жечкова
Главен специалист
10283-45-32
Петър Иванов
Старши експерт по финансово осигуряване
10582-69-56
Милен Димитров
Шофьор-домакин
101---
Магдалена Великова
Главен специалист по човешки ресурси
10883-45-30
Детелина Ачева
Главен счетоводител
10383-45-30
Отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”
Боряна Петкова
Началник на отдел
71083-60-38
Виржиния Пехова
Старши експерт по организация на средното образование
7383-45-33
Милена Георгиева
старши експерт по приобщаващо образование
7483-39-65
Мариана Кисьова
Старши експерт по обучение в начален етап
7483-39-65
Елена Филипова
Старши експерт по български език и литература
7583-39-65
Слава Рачева
Старши експерт по професионално образование
7583-39-65
Диана Миланова
Старши експерт по математика
7783-42-09
Петя Лазарова
Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия
7783-42-09
Милена Банева
Старши експерт по природни науки и екология
7883-42-09
Print Friendly, PDF & Email