Административно облужване

Работно време: от 9,00ч. до 17,30ч.
от понеделни до петък
Телефон за контакт: 082/83-45-32
E-mail за контакт:[email protected]

Списък на административните услуги на РУО – Русе

Вътрешни правила на РУО – Русе за организация на административното обслужване в РУО – Русе

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване

Описание на извършване на консултации

Протокол за устно заявление от общ характер

Заповед на министъра на финансите с цените

Print Friendly, PDF & Email