Административно облужване

Длъжностно лице: Явор Стамболиев

Работно време: от 9,00ч. до 17,30ч.

от понеделни до петък

Телефон за контакт: 082/83-45-29

E-mail за контакт:stamboliev@rio-ruse.org

Списък на административните услуги на РУО – Русе

Вътрешни правила на РУО – Русе за организация на административното обслужване в РУО – Русе

Протокол за устна форма на заявяване от общ характер

Протокол за устна форма на заявяване за издаване на документи с трудово-правен характер

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов) стаж

Протокол за устна форма на заявяване за издаване на документи с трудово-правен характер

Издаване на удостоверения

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване

Print Friendly, PDF & Email