Архив декларации по ЗПКОНПИ

ВИЖ ТУК Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на директорите на общински училища, държавни неспециализирани училища, ЦПРЛ, ЦСОП от област Русе към 30.09.2019г. (публикувано на 15.06.2021 г.)

ВИЖ ТУК Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служители по трудово правоотношение в РУО – Русе към 30.09.2019г. (публикувано на 15.06.2021 г.)

Print Friendly, PDF & Email