Обяви

Обявление за свободно работно място в Регионално управление на образованието – Русе за длъжността „счетоводител” към отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”.

Print Friendly, PDF & Email