Обяви

Обявление за свободно работно място в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ (публикувано на 28.08.2020 г.)

Обявление за свободно работно място в БСУ „Д-р Петър Берон“ – Прага, Чешка република за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)“ (публикувано на 13.08.2020 г.)


Архив Обяви.

Print Friendly, PDF & Email