Обяви

Заповед за обявление на свободни работни места за учители в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава, Словакияза за учебнната 2021/2022 година. (публикувано на 30.06.2021 г.)

Заповед за обявление на свободни работни места за учители в БСУ „Д-р Петър Берон“ – Прага, Чешка република учебнната 2021/2022 година (публикувано на 30.06.2021 г.)


Архив Обяви.

Print Friendly, PDF & Email