Обяви

Обявление за свободно работно място в Регионално управление на образованието – Русе за длъжността „шофьор-домакин” към отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”

Обявление за свободно работно място в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава за длъжността „главен счетоводител“

Print Friendly, PDF & Email