Регистрация на физически и юридически лица за участие в Проект „ТВОЯТ ЧАС“ за учебната 2017/2018 г.

Физическите и юридически лица, предлагащи извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/18 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Свободните места за ученици

Информация за свободните места за ученици от I. до XII. клас за уч. 2017/18 г. по училища и паралелки в област Русе можете да намерите тук. Допълнителна информация за процедурите на преместване може да получите от директора на съответното училище. Данните обхващат всички държавни и общински училища с изключение на Национално училище по изкуствата “Проф. Веселин Стоянов“ ( отвори) и Спортно училище “М-р Атанас Узунов” ( отвори), които приемат и записват ученици по различна процедура, за която може да се информиране от техните сайтове.


* За училищата с прием след 7. клас окончателната бройка на свободните (незаети) места след 3. класиране в 8. клас за уч. 2017/18 г. ще бъде ясно на 21.07.2017 г.

* За училищата с прием след 8. клас окончателната бройка на свободните (незаети) места след 3. класиране в 9. клас за уч. 2017/18 г. ще бъде ясно на 26.07.2017 г.

Print Friendly, PDF & Email

Трети етап на класиране на приема след 7. клас

Приемането на заявления и документи за участие в трети етап на класиране ще се осъществява в РУО – Русе, ул. „Църковна независимост“ – 18, ет. 7, стая № 2 в периода от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. вкл., с работно време на комисията от 09:00 часа до 17:30 часа.

Заявленията и документите за участие в трети етап на класиране могат да се подават и по електронен път на сайта https://priem.mon.bg в периода от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г.

Print Friendly, PDF & Email

Резултати от 1. класиране за прием след 8. клас

Резултатите първо класиране от 1. класиране за прием след 8. клас са обявени. Класирането на учениците след 8. клас не е централизирано и не се извършва от РУО, а от училищeто, в което сте кандитатствали. Необходимо е кандидатите да проверят във всяко училище, в което са подали документи за участие в класиране.
Записването ще стане до 7 юли 2017 г., а на 10 юли 2017 г. ще бъде обявен броят на незаетите места след първи етап на класиране. На 11 юли 2017 г. могат да се подават документи за участие във втори етап на класиране.

Print Friendly, PDF & Email