Обявление за конкурс за длъжността “началник на отдел”, отдел Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване (АПФСИО)

Виж обявление за конкурс за длъжността “Началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) Изтегли Заявлениеза участие в Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Планирани онлайн семинари през м. ноември 2020 г., организирани от „Яд Вашем“, Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел за български учители по въпросите за образование за Холокоста и превенция на антисемитизма

Писмо с №9106-321/30.09.2020 г. на г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката. Заявление за участие в уебинарa. Декларация Прочети

Print Friendly, PDF & Email

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП)

С Решение №285 от 30 април 2020 г. на Министерски съвет е одобрена НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модул Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Отчет за изпълнение на мерките по безопасност на движението по пътищата по Плана за действие 2020 г.

Отчет за изпълнение на мерките по безопасност на движението по пътищата по Плана за действие 2020 г. Събития за отбелязване Прочети

Print Friendly, PDF & Email