Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Децата от втора група “Калинка” на ДГ “Пинокио” участваха в концерт

По случай празника Въведение Богородично и Деня на православната християнска младеж и семейството, организиран от негово високопреосвещенство Русенски митрополит Наум Прочети

Print Friendly, PDF & Email