Статистика за проведените Държавни зрелостни изпити през май 2017

ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
Български език и литература15029314.17
География и икономика2274703.57
Английски език4180375.38
Биология и здравно образование3582064.11
Математика921124.97
История и цивилизация41014.45
Философски цикъл85113.95
Руски език9114.98
Немски език9015.20
Френски език3005.40
Испански език0000
Физика и астрономия4004.98
Химия и опазване на околната среда6005.28

* Статистика за минали години можете да намерите в меню “Държавни зрелостни изпити”

Държавни зрелостни изпити сесия май-юни 2017 г.

Зрелостниците, които са се явили на държавните зрелостни изпити през месец май 2017 г., имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа срещу представяне на документ за самоличност в училището, което за завършили. Това може да стане от 12 до 14 юни 2017 г. по ред, определен от директора на съответното учебно заведение.
Не се разрешава изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитните работи и на рецензиите/бележките на оценителите.

В СУEE беше подписано Споразумение за сътрудничество в рамките на инициативата „Училища – партньори на бъдещето” (PASCH)

На 7 юни в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” – Русе се подписа официално Споразумение за сътрудничество между училището за европейски Прочети

Участие на учители в Итуининг семинар за професионално развитие на тема „Итуининг и обучение на открито“ в Хърватия

Сюзан Исметова, учител по английски език в СУ „Васил Левски”- Русе, участва в международен семинар на тема „Итуининг и обучение Прочети