Издаване на служебни бележки на учениците от IV клас с резултатите от областен кръг на олимпиада по математика и/или състезания в областта на математиката

Служебни бележки с резултатите на учениците от  IV клас, които ще кандидатстват по държавен план-прием в V клас в профилираните Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Поздравителен адрес на г-жа Росица Гоергиева, началник на РУО-Русе, по повод 24 май