Удостоени педагогически специалисти с грамота „Неофит Рилски“ за дългогодишна професионална дейност в системата на предучилищното и училищното образование

Изтегли списък

Print Friendly, PDF & Email

Неучебни дни в Община Ценово

Всички училища на територията на Община Ценово няма да провеждат учебен процес от 22.01. до 25.01.2015 г. вкл. Във всички останали общини училищата ще бъдат отворени.

Print Friendly, PDF & Email