Мечтите на 5-годишните малчугани от ДГ “Пинокио” за бъдещето на планетата – Земя са вплетени в корените на две борови дървета!

Децата и учителите от две третите възрастови групи засадиха в дворовете борови дръвчета! Те поставиха до корените им капсули с Прочети

Print Friendly, PDF & Email

ВТОРИ ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG05M2OP001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. организира втори информационен ден за заинтересовани страни Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе.

Виж обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК) Изтегли Заявлениеза участие Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в рамките на законоустановения срок (чл. 27 Прочети

Print Friendly, PDF & Email

НУ”П.Р.Славейков” се включи в инициативата на СУ “П.Волов”с цел: да зарадваме и вдъхнем вяра и оптимизъм в болните ни от КОВИД съграждане

Учениците ни освен картички с послания, изработиха коледни сувенири, а учителите на 21 декември, ще занесем в болница МБАЛ “Юлия Прочети

Print Friendly, PDF & Email