Проект на предложения за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и [email protected] до 07.04.2019 г.
Проект предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво за уч. 2019/2020 г.
Проект на обобщено предложение за държавен план-прием в V клас за учебната 2019/2020 г.

Print Friendly, PDF & Email

Обелязване на Международната година на Периодичната таблица на химичните елементи в СУ „Йордан Йовков“

Учениците от СУ „Йордан Йовков” – Русе отбелязаха 150 години от създаването на Периодичната таблица на Дмитрий Иванович Менделеев , Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Начало на образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”

За четвърта поредна година Административен съд – Русе се включи активно в образователната кампания на ВСС и МОН „Съдебната власт Прочети

Print Friendly, PDF & Email