Приключване на ремонтните дейности в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе

В Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе приключиха ремонтните дейности по проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Уебинар свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста “Яд Вашем”

Писмо за предстоящ уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център за Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Поздравителен адрес за началото на учебната 2021/2022 година от д-р Росица Георгиева – Началник на Регионално управление на образованието – Русе

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието – гр. Русе                                 ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС Прочети

Print Friendly, PDF & Email