Регионално управление на образованието – Русе беше домакин на национална работна среща на експертите по професионално образование и обучение

     В периода от 11.10.2020 г. до 13.10.2020 г. Регионално управление на образованието – Русе беше домакин на работна Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Обявление за конкурс за длъжността “началник на отдел”, отдел Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване (АПФСИО)

Виж обявление за конкурс за длъжността “Началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) Изтегли Заявлениеза участие в Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Планирани онлайн семинари през м. ноември 2020 г., организирани от „Яд Вашем“, Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел за български учители по въпросите за образование за Холокоста и превенция на антисемитизма

Писмо с №9106-321/30.09.2020 г. на г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката. Заявление за участие в уебинарa. Декларация Прочети

Print Friendly, PDF & Email