Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и [email protected] до 20.04.2019 г.
Проект на заповед за утвърждаване на план-прием за учебната 2019/2020 г.
Проект предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво за уч. 2019/2020 г.
Проект на обобщено предложение за държавен план-прием в V клас за учебната 2019/2020 г.

Print Friendly, PDF & Email

Заслужена първа награда в национален конкурс за ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Училищният вестник „Съвременници“ на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ беше отличен с първа награда от Седмия национален ученически Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Отборът на ПГ по транспорт – Русе – с достойно представяне на регионалния кръг от националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“

На 22 и 23 март 2019 г. в Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров” – гр. Силистра се проведе регионалния Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Участие на ученици от ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе в Националното състезание „Производство на изделия от дървесина – мебели, стилни мебели и дърворезба“

В периода 28.03. – 30.03.2019 г. ПГДВА „Й. Вондрак“ – Русе взе участие в Националното състезание „Производство на изделия от Прочети

Print Friendly, PDF & Email