Национално външно оценяване

Дати за провеждане на национално външно оценяване през учебната 2013-2014 г.:

IV клас

Български език и литература - 7 май 2014 г.

Математика - 8 май 2014 г.

Човекът и природата - 12 май 2014 г.

Човекът и обществото - 13 май 2014 г.

VII клас

Български език и литература - 21 май 2014 г.

Математика - 23 май 2014 г.

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” - 29 май 2014 г.

Чужди езици - 27 май 2014 г.

КОО „Природни науки и екология" - 28 май 2014 г.

Изпитни материали за НВО 7. клас по:


VIII клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език - 20 юни 2014 г.