Национално външно оценяване

Дати за провеждане на национално външно оценяване през учебната 2014-2015 г.:

IV клас

Български език и литература - 7 май 2015 г.

Математика - 8 май 2015 г.

Човекът и обществото - 12 май 2015 г.

Човекът и природата - 13 май 2015 г.

VII клас

Български език и литература - 20 май 2015 г.

Математика - 22 май 2015 г.

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” - 26 май 2015 г.

Чужди езици - 27 май 2015 г.

КОО „Природни науки и екология" - 28 май 2015 г.


VIII клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език - 19 юни 2015 г.


Изпитни материали за НВО 7. клас през уч. 2013/14 г. по: