Национално външно оценяване


 • Резултати по области за НВО IV. клас за учебната 2012/2013 г.

 • Резултати за област Русе от проведените изпити за НВО в VII. клас през учебната 2012/2013 г.


 • Дати за провеждане на национално външно оценяване през учебната 2013-2014 г.:

   

  IV клас

  Български език и литература - 7 май 2014 г.

  Математика - 8 май 2014 г.

  Човекът и природата - 12 май 2014 г.

  Човекът и обществото - 13 май 2014 г.

   

  VII клас

  Български език и литература - 21 май 2014 г.

  Математика - 23 май 2014 г.

  КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” - 26 май 2014 г.

  Чужди езици - 27 май 2014 г.

  КОО „Природни науки и екология" - 28 май 2014 г.

   

  VIII клас с интензивно изучаване на чужд език

  Чужд език - 20 юни 2014 г.

   

  Заповед № РД09-1130/04.09.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката