Олимпиади 2014/2015


    Уважаеми ученици и родители,

До осем работни дни от състезателния ден областните комисии извършват проверка и оценка на писмените работи от олимпиадите по отделните учебни предмети. Протоколите с резултатите се изпращат до съответните училища, от които има явили се ученици.

Националната комисия по съответния учебен предмет преразглежда работите на учениците, предложени за участие в националните кръгове, и изготвя окончателен протокол на класираните. Решението на националната комисия по отношение на допуснатите ученици до национален кръг е окончателно и не подлежи на обжалване и промяна.Регламенти на ученическите олимпиади за учебната 2014/2015 година

Програма за олимпиадата по физика
Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия
Програма за олимпиадата по астрономия