Олимпиади 2014/2015


    Уважаеми ученици и родители,

До седем работни дни от състезателния ден областните комисии извършват проверка и оценка на писмените работи от олимпиадите по отделните учебни предмети. Комисиите изготвят следните протоколи:Регламенти на ученическите олимпиади за учебната 2014/2015 година

Програма за олимпиадата по физика
Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия
Програма за олимпиадата по астрономия