Олимпиади 2013/2014


  Уважаеми ученици и родители,

До осем работни дни от състезателния ден областните комисии извършват проверка и оценка на писмените работи от олимпиадите по отделните учебни предмети. Протоколите с резултатите се изпращат до съответните училища, от които има явили се ученици.

Националната комисия по съответния учебен предмет преразглежда работите на учениците, предложени за участие в националните кръгове, и изготвя окончателен протокол на класираните. Решението на националната комисия по отношение на допуснатите ученици до национален кръг е окончателно и не подлежи на обжалване и промяна.

Заповед на министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2013/2014 г.

Графици за провеждането на ученическите състезания през учебната 2013/2014 г.

Заповед на началника на РИО-Русе за организацията и провеждането на общинския кръг на олимпиадите по предмети за учебната 2013/2014 г.

График на общинския кръг на олимпиадите по предмети за учебната 2013/2014 г.

Регламенти на ученическите олимпиади и националните състезания


Резултати от олимпиадите по предмети за учебната 2013/2014 г.

 • Протокол от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование

 • Протокол от областния кръг на олимпиадата по география и икономика - VII - XII клас

 • Протокол от областния кръг на олимпиадата по география и икономика - V - VI клас

 • Протокол от резултатите на писмените работи на учениците от 4. до 12. клас от областния кръг на олимпиадата по математика

 • Протокол от областен кръг на испански език

 • Протокол от областен кръг на немски език

 • Протокол от областен кръг на философия

 • Протокол от областен кръг на олимпиада по английски език

 • Протокол от областен кръг на олимпиада по биология и здравно образование

 • Списък на номинираните на участниците в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога”

 • Протокол от областен кръг на олимпиада по информационни технологии

 • Протокол от областен кръг на олимпиада по руски език

 • Протокол от националния кръг на олимпиада по физика

 • Протокол от областен кръг на олимпиада "Знам и мога"

 • Протокол от областен кръг на олимпиада по математическа лингвистика

 • Протокол за резултатите на учениците, участвали в областен кръг на олимпиадата по френски език

 • Протокол с резултати на учениците от областен кръг на олимпиада по история и цивилизация

 • Протокол с резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература

 • Протокол с резултати от областенкръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

 • Протокол с резултати от областен кръг на олимпиадата по физика

 • Протокол с резултати от областен кръг на олимпиадата по астрономия


 • Общински кръг на олимпиада по астрономия за учебната 2013/2014 г.

  Първият кръг е задочен. Задачите можете да решавате, като използвате всякакви източници на информация. Краен срок за предаване на решениета е 20 Декември 2013г.

 • Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата

 • Теми за възрастова група V-VI клас

 • Теми за възрастова група VII-VIII клас

 • Теми за възрастова група IX-X клас

 • Теми за възрастова група XI-XII клас


 • Олимпиади 2012/2013


  Заповед на Началника на РИО-Русе за организацията и провеждането на общинския кръг на олимпиадите по предмети за учебната 2012/2013 г.

  График на общинския кръг на олимпиадите по предмети за учебната 2012/2013 г.


  Общински кръг на олимпиада по астрономия за учебната 2012/2013 г.

 • Регламент на олимпиадата

 • Теми за възрастова група V-VI клас

 • Теми за възрастова група VII-VIII клас

 • Теми за възрастова група IX-X клас

 • Теми за възрастова група XI-XII клас


 • Общински кръг на олимпиада по руски език за учебната 2012/2013 г.

 • Регламент на олимпиадата


 • Общински кръг на олимпиада по немски език за учебната 2012/2013 г.

 • Регламент на олимпиадата


 • Резултати от олимпиадите по предмети за учебната 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по физика и астрономия за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по информационни технологии за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по руски език за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по испански език за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по немски език за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по френски език за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по английски език за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по български език за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по география и икономика за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование за уч. 2012/2013 г.

 • Протоколи с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по философия за уч. 2012/2013 г.