Регистрация на физически и юридически лица за участие в Проект „ТВОЯТ ЧАС“ за учебната 2017/2018 г.

Физическите и юридически лица, предлагащи извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/18 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на Прочети

Резултати от 3. класиране за прием след 7. клас

Резултатите от второто класиране за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием след завършен 7. клас могат да се проверят тук

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 18.07 до 19.07.2017 г. включително. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране ще стане на 21.07.2017 г.

Резултати от 2. класиране за прием след 8. клас

Резултатите първо класиране от 2. класиране за прием след 8. клас са обявени. Класирането на учениците след 8. клас не е централизирано и не се извършва от РУО, а от училищeто, в което сте кандитатствали. Необходимо е кандидатите да проверят във всяко училище, в което са подали документи за участие в класиране.
Записването ще стане до 14 юли 2017 г., а на 18 юли 2017 г. ще бъде обявен броят на незаетите места след втори етап на класиране. На 18 юли 2017 г. могат да се подават документи за участие във трети етап на класиране.