Олимпиади 2015/2016


    Уважаеми ученици и родители,

До седем работни дни от състезателния ден областните комисии извършват проверка и оценка на писмените работи от олимпиадите по отделните учебни предмети. Комисиите изготвят следните протоколи:Регламенти на ученическите олимпиади за учебната 2015/2016 година

Програма за олимпиадата по физика

Резултати от проведените състезания

Английски език