Олимпиади 2014/2015


    Уважаеми ученици и родители,

До седем работни дни от състезателния ден областните комисии извършват проверка и оценка на писмените работи от олимпиадите по отделните учебни предмети. Комисиите изготвят следните протоколи:Резултати от проведените олимпиади

"Знам и мога"


География и икономика


Английски език


Математика


Френски език


История и цивилизация


Български език и литература


Руски език


Химия и опазване на околната среда


Физика


Астрономия


Биология и здравно образование


Информационни технологии


Философия


Испански език


Регламенти на ученическите олимпиади за учебната 2014/2015 година

Програма за олимпиадата по физика
Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия
Програма за олимпиадата по астрономия