Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе работи по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение”

Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе работи по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” от началото Прочети

Print Friendly, PDF & Email